Om våre oppdrett:

Vi synes det er viktig å ivareta de jaktlige egenskapene hos beaglen, og dette har vært grunnen til at vi har vært opptatt av å dokumentere deres egenskaper på jaktprøve og utstilling og hovedgrunnen til at alle våre  avlsdyr er jaktpremiert.

Når høsten kommer og man får mulighet til å slippe hundene igjen, så flytter vi mer eller mindre ut på skogen. Her får hundene utfolde seg mens de primært jager hare, rev eller rådyr. Og vi storkoser oss med å høre på los, og observasjoner av arbeidsmåte og fra tid til annen også får nærmøte med losdyrene. Livet blir ikke bedre enn sammen med hundene på skogen!!

Men utenfor jaktsesongen benytter vi tiden til å reise rundt i Europa og tilbringe tid sammen med andre oppdrettere av beagle på ulike utstillinger. Og Janne er lidenskapelig opptatt av beaglens eksteriør og utstilling, og har av den grunn gått til anskaffelse av flere beagler av typen "showbeagler". Disse hundene kommer fra de fremste oppdretterene i verden, og har åpnet muligheten for oss til å lære mer om denne fantastiske rasen enn det man har mulighet til her i Norge.

Over de siste årene har ønsket om å avle frem egne hunder til begge formålene blitt sterkere, og vi har nå kommet til det punktet at vårt oppdrett blir todelt: Vi vil fortsette vårt oppdrett av jakthunder, men kommer også til å drive oppdrett av "showbeagler". Av den grunn har vi valgt å dele oppdrettet inn i to kennelnavn, hvor Striasbeagler fremdeles vil dekke oppdrett på jakthunder og Aviatrix vil omfatte oppdrett av showbeagler- og under ingen omstendighet vil vi oppdrette kombinasjoner av jaktbeagler og showbeagler!.

Våre hunder er en del av vår familie, og da er det naturlig at deres avkom også blir det- og derfor tar vi det for gitt at de vokser opp i et hjemlig miljø og blir sosialisert uten at dette må fremheves som noe ekstra ordinært. Våre hunder er spesielle og har dokumentert sine egenskaper grundig,  og vi ser derfor ingen grunn til å forbedre eller dikte opp eventuelle premier og titler. Det du ser, er det du får!

Striasbeagler`s jaktbeagler

"Jaktbeagler" er et nyere begrep som benyttes om beagler som jager. Det vil si hunder som gjennom generasjoner har dokumentert sine egenskaper på jaktprøve og som har vist seg å være dyktige jakthunder på hare, rådyr, rev eller/og hjort.

Beaglen har en fortid som packhund, og det er bare i Norden at den har blitt benyttet som ensom drivende hund. Gjennom nøye avlsarbeid gjennom flere tiår, har man lykkes i å luke bort uønskede egenskaper som blant annet ulemål og dårlig utslag og skape en jakthund som kan hevde seg på lik linje med øvrige jakthundraser.

Samtlige av våre hunder er jaktpremiert og flere er også jaktchampioner, og i vårt oppdrett av "jaktbeagler" benytter vi kun avlsdyr som har dokumentert sine egenskaper på jaktprøve og hvor også forfedre er godt dokumentert på jaktprøve. I avlen på vektlegges kun de jaktlige egenskapene i tillegg til helseperspektivet og det faktum at de er trivelige familiehunder med godt gemytt. Når man avler på stor jaktlyst og gode jaktlige egenskaper der man forventer at beaglen jobber selvstendig på skogen i opptil 8 timer flere ganger ukentlig, så må man forvente at den blir selvstendig og kan ha en sterk vilje.

Tilbakemeldingene på Striasbeagler valper er at de har stor jaktlyst, høyt energi nivå og et flott losmål. I tillegg er de ypperlige familiemedlemmer som trives sammen med to og firbeinte.

Avkom fra vårt jaktbeagle oppdrett selges utelukkende til personer som skal benytte dem til jakt. Og vi oppfordrer nye eiere til å stille hunden på både utstilling og jaktprøve, slik at den får dokumentert sine jaktlige egenskaper.

"Jaktbeagle" valper leveres når de er 8 uker gamle, og har en åpen stamtavle. Det vil si at de kan benyttes fritt til ulike aktiviteter og eventuell fremtidig avl.

Aviatrix`s showbeagler

"Showbeagler" er et begrep som benyttes om beagler som hovedsakelig brukes til utstilling. De blir ikke benyttet til jakt og har ingen forfedre som er benyttet til jakt heller. Derfor vet man svært lite om de jaktlige egenskapene hos showbeaglen.

I Norge har begrept "Showbeagle" blitt et skjellsord etter at oppdrettere her har hentet inn utenlandske showbeagler og benyttet dem i større skala med jaktbeagler, i håp om å forbedre både de jaktlige egenskapene og eksteriøret hos avkommene. Avkommene er feilaktig blitt referert til som "Showbeagle".  I disse tilfellene snakker man ikke om showbeagler da forfedrene på 50% av stammen har blitt benyttet til jakt og mange av dem har dokumentert sine egenskaper på jakt og således også kan refereres til som "jaktbeagler".

Våre hunder kommer fra Polen, Australia og Russland- fra verdenskjente oppdrettere som gjennom en årrekke har dominert i utstillingsringen og produsert et ukjent antall championer og BIS vinnere. Ingen av forfedrene til våre hunder har blitt benyttet til jakt, så derfor var overraskelsen stor da vår første showbeagle "Hawana" ble jaktpremiert og siden Norsk Jaktchampion. I 2014 fulgte Panda i samme fotspor og ble Norsk Jaktchampion med 100% premiering. Til og med vår australske import Beagelee Bourne Identity, som kom til oss i voksen alder, har vist stor jaktlyst og ble premiert med 2 hare sesongen 2014/15 Men selv om våre hunder viser gode jaktlige egenskaper, så vet man ingenting om hvordan disse egenskapene vil befeste seg i avkommene og derfor ønsker ikke vi å kombinere showbeagle linjer med jaktbeagle linjer.

Showbeagle valpene blir først leveringsklare når de er 8-12 uker gamle. Det er vanlig prakis i utlandet, og grunnen er enkel; man vil ikke kunne forutsi noe på eksteriøret på en valp før den er 12 uker gamle.
 

Valper etter showbeagler vil ha større forutsetning for å ha flott eksteriør enn valper etter jaktbeagler, og vi forventer at valpene fra vårt showbeagle oppdrett vil gjøre det svært bra på utstillinger.

Showbeagler er bevist avlet for å leve sammen i flokk, og har et roligere temperament enn jaktbeaglen og er en ypperlig familiehund.

Jaktbeagler:

  • Valper fra jaktlinjer leveres når de er 8 uker gamle.
  • Valpene blir vaksinert ved 8 ukers alder, men eier må revaksinere valpen når den blir 12 uker gammel.
  • Vi håper at valpene blir stilt på jaktprøve og utstilling.

Showbeagler:

  • Valper fra showlinjer leveres når de er mellom 8-12 uker gamle. Dette for at man ikke har mulighet til å forutsi hundens eksteriør før de er 8-12 uker gamle. I land utenfor Norge et det helt vanlig at valpen er 12 uker når man får den.
  • Du vil garantert oppleve mye moro i utstillingsringen med en showbeagle fra Aviatrix kennel.

Vår garanti:

  • Valpene registreres i Norsk Kennel Klub (NKK)- det vil si at de har en stamtavle
  • Valpene leveres med veterinærattest
  • Valpene leveres med kjøpekontrakt fra NKK
  • Valpene leveres vaksinert.
  • Valpene leveres microchip merket/id merket