Got To Be Part Of My Heart & Fantas Brand Manhatten Skyline

Got To B Part Of My Heart "Maza"
MLS N/N (genetisk fri)
IGS N/N
NCCD N/N (genetisk fri)
PKA N/N
POAG N/N

Fanta`s Brand Manhatten Skyline "Moon"
MLS genetisk fri
NCCD genetisk fri
IGS genetisk fri
POAG genetisk fri

FANTA`S BRAND MANHATTEN SKYLINELANGRIGG SOLDERING ONHA-PENNY`S TOO MUCH TROUBLEHA-PENNY`S CLARION
ECHO RUN CALLIOPE OF HAPENNY
LANGRIGG SPARKLE IN SONGWINDKIST A WALK IN THE PARK
LANFRIGG SEK THE STARS
FANTA`S BRAND MISS AMERICAMILROC CLASSIC TROUBLEHA-PENNY`S TOO MUCH TROUBLE
LANBUR CRYSTAL CLASSIC
VALSI INVITE TO DANCESZEPHEGYI-SZIMAT WOODS
ALOTORIUS AWANGARDA
GOT TO B PART OF MY HEART                                         CHERRY CREEK ON VICTORY LANEBARRISTER`S SPARKSFLYATBAKERSTREETJABRWOKI`S CHANTICLEER
BARRISTER`S THE WRIGHT TONE
CHERRY CREEK CLASSY CHASSISWINDKIST A WALK IN THE PARK
CHERRY CREEK MAGIC POTIONS
SZEPHEGY-SZIMAT BRENDA                                      HESSIN TOBIASDARAGOJ HIGH AND MIGHTY
BLUE SINGERS BERENICE
SKILO MAS GROSS SCOREBAYOU OAKS TIGER WOODS                                                               
TREWELYN GRANDEZZA

Oppdatering

17.04.2018 Valpingen er i gang

Valpingen er i gang. Vi merket at Maza hadde begynt med oppblokkingen kl 19.30. I og med at hun kun venter to valper regnet med at dette kunne ta tid. Men første valpen meldte sin ankomst få timer etter på.

Kl 22.10 ble første valp født. En hannvalp med hvite tegninger. 310 gram.
Kl 23.36 ble andre valp født. En mørk hannvalp. 336 gram

Vi har bare sett 2 valper på røntgen, så regner med at fødselen er over.