Om kjøp og salg av hund

Salg av kjæledyr er regulert av kjøpsloven og som alle andre ting i kjøpsloven er det fem (5) års garanti på kjøp.

HÅNDPENGER:
Når valpene er 2 uker gamle blir valpekjøpere bedt om å innbetale håndpenger for valpen. Innbetalt håndpenger er en bekreftelse på at du har fått tildelt valp fra vårt oppdrett, samtidig som det gir oss som oppdrettere en sikkerhet om at du som valpekjøper fortsatt ønsker en valp fra det aktuelle valpekullet.
 
Håndpengene blir refundert dersom valpen av ulike grunner, som for eksempel skade eller sykdom på valpen, ikke kan leveres som avtalt.

BETALING:
Om ikke annet er avtalt, er valpene leveringsklar ved 8 ukers alder. Vi ber om at kjøpesum (minus håndpenger) betales kontant eller via bankoverføring ved henting av valpen når den er leveringsklar.

I tilfeller hvor valpekjøper ikke har anledning til å hente valpen før på et senere tidspunkt , ber vi om at kjøpesummen innbetales når valpen er leveringsklar (8 uker gammel). 

Ingen valper selges på avbetaling eller delbetaling.
.
AVBESTILLING AV VALP FØR DEN ER LEVERT:
I henhold til kjøpsloven har kjøper angrerett, og så ledes rett til å avbestille varen (hunden) innen den er avhentet. Selger har i så tilfelle rett til erstatning for kostnader som oppstår som følge av at kjøper har avbestilt kjøpet.  

Ved avbestilling av valp vil ikke håndpengene bli refundert da dette er ment å dekke ekstra utgifter som omregistrering, veterinær attest etc.

LEVERING:

Valpene er leveringsklare fra de er 8 uker gamle.
Levering skjer, om ikke annet er avtalt, gjennom at kjøper henter hunden hos selger/oppdretter. Vi bor 1 times kjøring fra Kjevik Lufthavn (Kristiansand) og møter gjerne opp på flyplassen for å overbringe valpen til valpekjøpere som kommer med fly.

For å unngå at overlevering av valpene i et kull strekker seg over en lengre periode, er det ønskelig at valpene hentes på fastsatte datoer. Det vil bli satt opp to datoer for henting. Skulle disse datoene ikke passe med tanke på fly etc så finner vi et annet tidspunkt som passer bedre, men prøver å tilstrebe at flest valper drar på fastsatte datoer.

For noen valpekjøpere passer det ikke å hente valpen når de er 8 uker gamle- pga jobb eller ferie etc- og det er ønskelig at valpen blir igjen noen ekstra uker før den hentes. Som oppdretter har vi forståelse for dette og prøver å være behjelpelig med at valpen kan være lengre dersom vi har anledning til det.
Ved avtale om forlenget opphold før henting av valpen innebærer det en ekstra kostnad på 500 kr pr uke for valpekjøper.

KENNELOPPHOLD:
Vi har dessverre ikke anledning eller fasiliteter til å ta imot hunder for pass mens eier er på jobb eller ferie.

GJENKJØP AV HUND:
Dersom tilbakeleveringen skyldes andre årsaker enn sykdom eller mangler hos hunden, skjer gjenkjøp etter retningslinjene for gjenkjøp av hund:

  • Om gjenkjøp skjer innen 14 dager fra leveringsdato, tilbakebetales 80 % av kjøpesummen.
  • Om gjenkjøp skjer  etter 14 dager, men før 3 måneder fra leveringsdato, tilbakebetales 60 % av kjøpesummen.
  • Om gjenkjøp skjer mellom 3 måneder og 1 år fra leveringsdato , tilbakebetales 40 % av kjøpesummen.
  • Om gjenkjøp skjer etter 1 år, men før 2 år fra leveringsdato , tilbakebetales 10 % av kjøpesummen.
  • Om gjenkjøp skjer etter 2 år fra leveringsdato, tilbakebetales ingenting av kjøpesummen.


Ved salg av valper, unghunder eller voksne hunder benytter vi kjøpekontrakten til Norsk Kennel Klub: http://web2.nkk.no/filestore/Registrering/Kjp_og_salg/Kjpsavtale_TILNETT_JULI2015_utfyllbar_NY.pdf
Den samme kontrakten benyttes ved tilbakekjøp av hunder vi har oppdrettet og solgt.

Oppdatert 25.06.2018