LAFORA

Epilepsi er den mest vanlige nevrologsike lidelsen hos hund- og det rammer omtrent 0,75% av verdens hunder. Begrepet "Epilepsi" refererer til en heterogen sykdom som er preget av tilstedeværelsen av tilbakevendende, uprovoserte anfall som skyldes en unormalitet i hjernen.

Tilstanden kan være
  • arvelig (genetisk eller idiopatisk epilepsi)
  • forårsaket av strukturelle problemer i hjernen (strukturell epilepsi)
  • stamme fra en ukjent årsak (epilepsi av ukjent årsak)


Determination of an appropriate treatment regimen for canine epilepsy depends on an accurate diagnosis of the type and cause of seizures, only after which appropriate therapeutic options can be identified.