NCCD- Neontal Cerebellar Cortical Degenerations

Neonatal Cerebellar Cortical Degenerations (NCCD) er en nevrologisk sykdom som påvirker hundens balanse og koordinasjon. Sykdommen skader celler i lillehjernen, den delen av hjernen som regulerer bevegelsen. Skade på lillehjernen forstyrrer hundens likevekt, noe som resulterer i unormale bevegelser og mangel på koordinering.

NCCD er en progressiv, degenerativ sykdom. Rammede hunder virke normale ved fødselen, men begynner å vise kliniske tegn ved tre ukers alder. De er tregere og mindre koordinert enn sine kullsøsken- de faller oftere og er ikke i stand til å koordinere en normal gangart. Disse første symptomene kan omfatte staggende beveglse, står med bredt spredte beina og generell mangel på koordinering. Progresjon av sykdommen kan føre til ristining i kroppen og anfallslignende episoder. Den rammede hunden vil etterhvert ikke lengre være i stand til å bevege seg eller spise, og det mest humane er å avlive hunden. Det er dessverre ingen kur for denne sykdommen.

NCCD er et recessivt gen, så en hund ville trenge kopier av genet fra begge foreldre for å bli rammet av sykdommen. Bærere av NCCD vil ikke vise symptomer, men kan passere mutasjon til deres avkom. Det er derfor viktig å teste avlsdyrene for NCCD for å forebygge tilfeller hvor valper med NCCD blir født.
I 2012 ble DNA for sykdommen kartlagt og det ble utviklet en DNA test, og denne testen fungerer på samme måte som øvrige genetiske tester slik som MLS testen.

 

NCCD/NCCD
 
RAMMET
 
Hunden har NCCD
 
NCCD/N
 
BÆRER
 
Hunden er bærer av NCCD genet
 
N/N
 
FRI
 
Hunden har ikke NCCD genet.